Przeżywasz lęk? Księga Izajasza 43, 2-7

Lęk-przed-odrzuceniem

Są w życiu chwile kiedy paraliżuje nas lęk i strach. Są momenty kiedy nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom które postawiło przed nami życie. Pewnie wielokrotnie ich doświadczałeś… Jak reagujesz? Czy jesteś wtedy w stanie pomyśleć o  Bogu? Nie lękaj się i uwierz w obietnicę Pana!

„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje. Nie lękaj się, bo jestem z tobą.
Przywiodę ze Wschodu twe plemię
i z Zachodu cię pozbieram. Północy powiem: „Oddaj!”
i Południowi: „Nie zatrzymuj!”
Przywiedź moich synów z daleka
i córki moje z krańców ziemi. Wszystkich, którzy noszą me imię
i których stworzyłem dla mojej chwały,
ukształtowałem ich i moim są dziełem.”

Iz 43, 2-7

6

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *