Modlitwa w intencji Ojczyzny.

Ponieważ losy naszej Ojczyzny leżą nam bardzo na sercu, a jesteśmy
świadkami przemian na scenie politycznej, chcielibyśmy powierzyć sprawy Polski i nadchodzących wyborów w ręce Maryi, bo Ona potrafi je mądrze i z miłością pokierować.

Męskie Plutony Różańca organizują modlitewną inicjatywę odmawiania Nowenny Pompejańskiej od 1 września do 24 października 2015. Nie modlimy się o zwycięstwo tej czy innej partii, modlimy się o mądry wybór Polaków.

Zgodnie z misją wspólnoty Lew Judy ta inicjatywa skierowana jest
wyłącznie do mężczyzn. Nowenna Pompejańska trwa 54 dni, podczas których codziennie odmawia się 15 Tajemnic. Zdając sobie sprawę, że to zajmuje dużo czasu, chcielibyśmy stworzyć Trójki Pompejańskie – grupy po trzech mężczyzn, którzy wspólnie będą odmawiać jedną Nowennę. Wtedy jedna osoba odmawia dziennie 5 dziesiątek.

Koordynatorem projektu (przyjmowanie zgłoszeń, tworzenie Trójek i przydzielanie Tajemnic) jest Szymon Marciniak z 23 MPR w Nowym Sączu. Jeżeli chciałbyś się przyłączyć, pisz na adres: szymonmarciniak@autograf.pl W temacie maila napisz: „TRÓJKI POMPEJAŃSKIE”.

poland

Jedna myśl w temacie “Modlitwa w intencji Ojczyzny.”

  1. Chwała Bogu jedynemu.

    Modlitwa o kraj, o rodzinę, bliskich, znajomych, każda modlitwa jest dobra i ma sens, gdy jest wysłuchiwana. I tutaj należy zwrócić uwagę na podmiot do którego kierujemy nasze modlitwy.
    Całe Słowo Boże informuje nas o tym, że wszystko stworzył Bóg i jako takie jest od niego zależne. Mamy więc Boga – Stwórcę, a cała reszta to Jego stworzenie. To powoduje, że tylko Bóg jest Jedynie godny czci i uwielbienia. Tylko jemu oddajemy chwałę (Soli Deo gloria). Tylko Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący i wszechobecny. On jest jedyną osobą, która może wysłuchać naszych modlitw i spełnić nasze prośby o ile, będą one zgodne z Jego wolą! Już brat Jezusa Jakub pisał: ” Pożądacie, a nie macie, żywicie morderczą zazdrość, a nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie, starając się jedynie o zaspokojenie swych żądz.” (Jk.4,2-3).
    Niezrozumiałym jest dla mnie, dlaczego ludzie, nie sprawdzą tego, czy to co tak zwany kościół podaje im do wierzenia jest prawdą, czy zgadza się z tym co zapisali natchnieni Duchem Świętym prorocy. Nigdzie w Biblii nie ma najmniejszej wzmianki o tym abyśmy mogli oddawać jakąkolwiek cześć innemu stworzeniu, abyśmy mieli do niego kierować nasze modły. Wręcz przeciwnie, każdy przejaw ukierunkowywania modlitw, kult innej osoby lub rzeczy poza Bogiem, nazywanych jest ohydą w oczach Bożych, nazywany jest bałwochwalstwem. Możemy tutaj przytoczyć treść drugiego przykazania dekalogu, którą KRK usunął, a dotyczącą właśnie wykonywania wizerunków czy figur, oraz oddawania im czci (Wj.20,4-6). Niestety, kult Marii nie ma żadnych podstaw Biblijnych, jest wynikiem odstępstwa, które pojawiło się już w IIw. ale jeśli chodzi o dzisiejszą formę, to przede wszystkim jest schrystianizowanym za czasów Konstantyna pogańskim kultem bogini Izydy (wizerunek matki z dzieciątkiem), która trzyma w ręku swego syna Horusa. Watro zwrócić uwagę, że symbol „Oko Horusa” jest dzisiaj jednym z symboli używanych w okultyzmie. Może więc warto zastanowić się, do kogo tak naprawdę kierujemy swoje modlitwy modląc się do Marii (Maryji) – czy to że jako naród dostajemy w kość od stuleci, nie jest wynikiem Bożej kary za grzech bałwochwalstwa, za kult Maryjny, gdyż ON jest „Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą.” (Wj.20,5)

    Zwróćcie się do Jezusa i niech was Bóg błogosławi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *