Kadeci (do 18 lat)

Zasady  dla osób niepełnoletnich będących w jedności z Męskimi Plutonami Różańca.

  1. Chłopiec, młodzieniec, który pragnie modlić się z Męskimi Plutonami Różańca, ale nie ukończył jeszcze osiemnastu lat, może przynależeć do wspólnoty na trzy sposoby:

1.1 KADET (chłopiec aż do ukończenia podstawówki). Odmawia wspólnie z żołnierzem opiekunem zwyczajną tajemnicę przydzieloną dla tego żołnierza przez dowódcę Męskiego Plutonu Różańca. Kadeci nie mają obowiązku odmawiania całej dziesiątki.

1.2 STARSZY KADET (mężczyzna od gimnazjum do uzyskania pełnoletniości), Odmawia codziennie własną dziesiątkę Różańca. Dziesiątkę i intencje przydziela dowódca najbliższego Plutonu lub w nadzwyczajnych wypadkach dowódca odpowiedzialny za Kadetów.

1.3 MĘSKA DRUŻYNA RÓŻAŃCA (tylko dla Kadetów Starszych, którzy zbiorą się w drużynę pięcioosobową). Drużyna co miesiąc wspólnie odmawia jedną część różańca, dzieląc pomiędzy siebie poszczególne tajemnice. Członkowie Drużyny przesyłają (podają) sobie osobiste intencje. Męska Drużyna Różańca współpracuje z najbliższym Plutonem, który pomaga i wspiera członków Drużyny.

Pierwszą część Różańca dla Drużyny przydziela dowódca odpowiedzialny za Kadetów. W trakcie istnienia Drużyny dowódca może wyznaczyć drużynowego odpowiedzialnego za kontakt z współpracującym Plutonem i Kwaterą Kadetów.

W chwili ukończenia przez wszystkich członków Drużyny osiemnastego roku życia, Drużyna staje się Męskim Plutonem Różańca i szuka żołnierzy do pełnego składu Plutonu lub dołącza do istniejącego Plutonu.

  1. Każdy z Kadetów (zależnie od wieku i możliwości) i Kadetów Starszych zobowiązuje się w łączności z braćmi do modlitwy dziesiątką różańca w takiej samej formie jak Męskie Plutony Różańca i w intencjach w których modlą Męskie Plutony Różańca.
  2. Kontakt do dowódcy Kadetów i Męskich Drużyn Różańca. Łukasz: kadeci@lewjudy.info

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn. Wędrujemy z Bogiem do pełni męskości. Nasza misja to wzmacnianie fizyczne, psychiczne, a przede wszystkim duchowe mężczyzn z naszej wspólnoty Lew Judy i wszystkich mężczyzn. Tak, byśmy przez naszą męskość zbliżali się do Boga, służyli innym ludziom, poznali i przezwyciężyli samych siebie i panując nad sobą wolni żyli pełnią serca.