Męskie Plutony Różańca

Tworzymy różańcową armię! Dołącz do walki!

 

LIST DO EFEZJAN 6, 10-19

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie.”

Zasady Męskiego Pluton Różańca

Każdy z nas, żołnierzy Męskiego Plutonu Różańca, zobowiązuje się w łączności z braćmi do:

1. MODLITWY (codziennie)

1. Jednej, przeznaczonej dla niego na dany miesiąc tajemnicy Różańca (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).

2. Po tej tajemnicy modlitwy do  św. Michała Archanioła.

3. Wezwania do patrona plutonu.

4. Wezwania do patrona wszystkich Plutonów: „Święty Józefie, módl się za nami”.

5. Na koniec wezwania: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen”.

2. POSTU (raz w miesiącu)

Każdy z nas zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu. Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, powinien być to dodatkowy post.

Modlimy się w intencji:

1. By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (główna intencja).

2. Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego nam przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.

3. Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna, w której powierzamy:

PONIEDZIAŁEK – wspólnotę Lew Judy, wszystkie Męskie Plutony Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie
WTOREK – naszą Ojczyznę i sprawujących władzę
ŚRODA – wszystkie rodziny
CZWARTEK – wszystkie osoby konsekrowane, prosimy o nowe powołania i o jedność chrześcijan
PIĄTEK – wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących,
SOBOTA – wszystkie kobiety
NIEDZIELA – papieża i cały Kościół

 4. Do tego dołączamy również prośby o modlitwę nam przekazane i wysłane przez naszą stronę internetową, (jeśli takie są i zostaną przydzielone plutonowi).

Inne zasady:

 • Raz w miesiącu raczej na spotkaniu lub ewentualnie przez internet następuje zmiana przydzielonych tajemnic i braterskich dwójek.
 • Rezygnujący z uczestnictwa pomaga dowódcy znaleźć innego żołnierza na swoje miejsce.
 • Żołnierz dwudziesty pierwszy jest „na zabezpieczeniu”. Modli się codziennie jedną „ogólną” dziesiątką Różańca, która jest odmówiona gdyby ktoś inny nie dał rady odmówić swojej.

Dowódca zajmuje się:

 • Dbaniem o pełen skład plutonu (21 osób).
 • Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i braterskich dwójek i  sprawdzaniem czy żołnierze trwają na modlitwie.
 • Dbaniem o morale żołnierzy i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet).
 • Stałą łącznością z Kwaterą Główną Plutonów Różańca w Toruniu.

Stale szukamy nowych żołnierzy i nowych dowódców.

Jeśli chcesz DOŁĄCZ do naszej walki.

8 komentarzy do “Męskie Plutony Różańca”

 1. Św. Paweł pisze, że mamy się uzbroić w zbroję Boża, po czym opisuje jej poszczególne elementy. Nie wymienia wśród nich różańca.
  Ef 6:(13) Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (14) Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, (15) a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. (16) W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. (17) Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.

  1. I właśnie to wszystko jest w różańcu. Rozważamy w nim tajemnice życia Jezusa. Gdzie, jeśli nie w patrzeniu na Niego, można znaleźć lepsze odwołanie do prawd o których pisze św. Paweł?

 2. Tylko czemu Św. Paweł nic nie pisze o różańcu?
  Czyżby mu brakowało objawienia?
  Dawid (ten z psalmów) też nic nie wspominał o różańcu!

  1. Święty Paweł nic nie pisze też o samochodach, czy to znaczy, że nie mamy ich używać?
   W Różańcu rozważam sceny z życia Jezusa. To jest sposób medytacji nad Ewangelią.
   A Tobie „Nieznany” życzę więcej odwagi, a nie chowania się za takimi nickami i fałszywymi adresami mailowymi;-)

 3. Żeby akcja zwana plutonem różańca odbywała się w Kobierzynie, Tworkach czy innej tego rodzaju lecznicy to moje zdziwienie byłoby dużo mniejsze! Dawniej były organizacje ZMS, ZMP.ZMW itp. budziły chyba mniejsze zdziwienie jak plutony, kojarzące się z egzekucją, z wojskiem! Maniak religijny wymyślił a inni nie mający mądrzejszego sposobu na życie podchwycili temat! Polska nigdy nie będzie normalnym krajem , dopóki ostatni leniwy darmozjad zwany księdzem się stad nie wyniesie! Najlepiej do tak zwanego diabła! Albo Watykanu co na jedno wychodzi!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn. Wędrujemy z Bogiem do pełni męskości. Nasza misja to wzmacnianie fizyczne, psychiczne, a przede wszystkim duchowe mężczyzn z naszej wspólnoty Lew Judy i wszystkich mężczyzn. Tak, byśmy przez naszą męskość zbliżali się do Boga, służyli innym ludziom, poznali i przezwyciężyli samych siebie i panując nad sobą wolni żyli pełnią serca.