Męskie Plutony Różańca

Tworzymy różańcową armię! Dołącz do walki!

 

LIST DO EFEZJAN 6, 10-19

W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych i za mnie.”

Zasady Męskiego Pluton Różańca

Każdy z nas, żołnierzy Męskiego Plutonu Różańca, zobowiązuje się w łączności z braćmi do:

1. MODLITWY (codziennie)

1. Jednej, przeznaczonej dla niego na dany miesiąc tajemnicy Różańca (Ojcze Nasz, 10 x Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu).

2. Po tej tajemnicy modlitwy do  św. Michała Archanioła.

3. Wezwania do patrona plutonu.

4. Wezwania do patrona wszystkich Plutonów: „Święty Józefie, módl się za nami”.

5. Na koniec wezwania: „Prowadź nas Panie drogą prawdy, honoru, pokory i męstwa. Amen”.

2. POSTU (raz w miesiącu)

Każdy z nas zobowiązany jest pościć przez jeden dzień w miesiącu. Żołnierz sam wybiera formę i dzień własnego postu. Postu plutonowego nie można zaliczyć w ramach zwyczajowego postu nakazanego przez Kościół np. w piątki czy Środę Popielcową, powinien być to dodatkowy post.

Modlimy się w intencji:

1. By Bóg budził serca mężczyzn do życia pełnią (główna intencja).

2. Konkretnego brata z Plutonu przydzielonego nam przez dowódcę w tym miesiącu w ramach braterskiej dwójki.

3. Każdy dzień tygodnia to również inna intencja szczególna, w której powierzamy:

PONIEDZIAŁEK – wspólnotę Lew Judy, wszystkie Męskie Plutony Różańca, wszystkie męskie grupy i wspólnoty na całym świecie
WTOREK – naszą Ojczyznę i sprawujących władzę
ŚRODA – wszystkie rodziny
CZWARTEK – wszystkie osoby konsekrowane, prosimy o nowe powołania i o jedność chrześcijan
PIĄTEK – wszystkich cierpiących, najsłabszych, nienarodzone dzieci, ofiary wojny, prześladowanych chrześcijan, więźniów, niewierzących,
SOBOTA – wszystkie kobiety
NIEDZIELA – papieża i cały Kościół

 4. Do tego dołączamy również prośby o modlitwę nam przekazane i wysłane przez naszą stronę internetową, (jeśli takie są i zostaną przydzielone plutonowi).

Inne zasady:

 • Raz w miesiącu raczej na spotkaniu lub ewentualnie przez internet następuje zmiana przydzielonych tajemnic i braterskich dwójek.
 • Rezygnujący z uczestnictwa pomaga dowódcy znaleźć innego żołnierza na swoje miejsce.
 • Żołnierz dwudziesty pierwszy jest „na zabezpieczeniu”. Modli się codziennie jedną „ogólną” dziesiątką Różańca, która jest odmówiona gdyby ktoś inny nie dał rady odmówić swojej.

Dowódca zajmuje się:

 • Dbaniem o pełen skład plutonu (21 osób).
 • Comiesięczną organizacją zmiany tajemnic i braterskich dwójek i  sprawdzaniem czy żołnierze trwają na modlitwie.
 • Dbaniem o morale żołnierzy i podstawową formacją Plutonu (na spotkaniach i przez internet).
 • Stałą łącznością z Kwaterą Główną Plutonów Różańca w Toruniu.

Stale szukamy nowych żołnierzy i nowych dowódców.

Jeśli chcesz DOŁĄCZ do naszej walki.

2 myśli w temacie “Męskie Plutony Różańca”

 1. Św. Paweł pisze, że mamy się uzbroić w zbroję Boża, po czym opisuje jej poszczególne elementy. Nie wymienia wśród nich różańca.
  Ef 6:(13) Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (14) Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, (15) a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. (16) W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. (17) Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże.

  1. I właśnie to wszystko jest w różańcu. Rozważamy w nim tajemnice życia Jezusa. Gdzie, jeśli nie w patrzeniu na Niego, można znaleźć lepsze odwołanie do prawd o których pisze św. Paweł?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jesteśmy wspólnotą dorosłych mężczyzn. Wędrujemy z Bogiem do pełni męskości. Nasza misja to wzmacnianie fizyczne, psychiczne, a przede wszystkim duchowe mężczyzn z naszej wspólnoty Lew Judy i wszystkich mężczyzn. Tak, byśmy przez naszą męskość zbliżali się do Boga, służyli innym ludziom, poznali i przezwyciężyli samych siebie i panując nad sobą wolni żyli pełnią serca.