Litania do świętych mężczyzn

hombres

Litania do Patronów Rekolekcji 2013

Jest to modlitwa, którą modliliśmy się w trakcie rekolekcji Lwa Judy w 2013 roku. Na jej bazie chcemy utworzyć litanię do naszych świętych patronów. Jeśli chciałbyś dodać swojego patrona, ułóż intencję i prześlij ją nam. Dodamy ją do litanii. W ten sposób powstanie wyjątkowa modlitwa. Swoją propozycję wyślij na: kontakt@lewjudy.info, w temacie maila wpisz „Litania”.

UWAGA! Ułóż CAŁE wezwanie zgodnie z wzorem. Jeśli prześlesz tylko imię świętego, nie umieścimy go w litanii.

LITANIA DO ŚWIĘTYCH MĘŻCZYZN

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, matko uczniów Chrystusowych i wzorze wszystkich kobiet, módl się za nami

Święty  Michale Archaniele, który Bożą Mocą zwyciężyłeś szatana, stając się przykładem i niezawodnym wsparciem dla toczących duchowe boje,

Święty Józefie,  który byłeś ziemskim ojcem samego Boga,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy Pańscy,

Wszyscy Apostołowie i uczniowie Pańscy,

Święty Janie, który zostałeś nazwany synem gromu,

Święty Karolu, który niosłeś Chrystusa Indianom i poniosłeś wśród nich męczeńską śmierć,

Święty Jacku, który poszerzałeś Kościół święty na terenach naszej ojczyzny,

Święty Tomaszu, który przełamałeś niedowiarstwo jednocząc się z Mistrzem poprzez rany,

Święty Mateuszu, który miałeś odwagę porzucić wygodne życie i wyruszyć za Chrystusem w nieznane,

Święty Krzysztofie, który poniosłeś męczeńską śmierć podczas prześladowań pierwszych chrześcijan,

Święty Patryku, który stałeś się wyzwolicielem swoich oprawców,

Święty Damianie, który dla świadectwa Chrystusa stałeś się lekarzem ciał i dusz, a samego siebie nie oszczędziłeś,

Święty Andrzeju, bracie Piotrowy, który naśladowałeś Jezusa również w Jego śmierci krzyżowej,

Święty Pawle, miłujący prawdę, który w dobrych zawodach wystąpiłeś i wiary ustrzegłeś,

Święty Łukaszu, gorliwy badaczu życia Jezusa, jego matki i apostołów,

Święty Piotrze, którego słabości nie zatrzymały w kochaniu Mistrza,

Święty Wojciechu, któryś chwałę Bożą ponad swoje życie cenił,

Święty Macieju Apostole i męczenniku, nieulękniony wobec kamienowania i ścięcia toporem,

Święty Marcinie patronie żołnierzy, walczący jedynie znakiem krzyża obrońco niewinnych,

Święty Robercie pogromco złych duchów, wspierający ubogich, wierny modlitwie i Kościołowi,

Święty Dawidzie, który wróciłeś do swojej ojczyzny, by tam głosić Chrystusa mimo groźby śmierci,

Święty proroku Danielu, który zostałeś wrzucony do jaskini lwów, a Bóg Ciebie ocalił,

Święty Grzegorzu, wytrwały budowniczy Kościoła Świętego,

Święty Dariuszu, nieustraszony misjonarzu pogan,

Święty Marku, skrzydlaty Lwie, odważny i wierny przyjacielu,

Święty Sebastianie, silniejszy od wrogich strzał i dzielnie sprzeciwiający się ziemskiej tyranii,

Święty Ireneuszu, nauczycielu Prawd Bożych wytrwale zmagający się z herezją,

Święty Sylwestrze, papieżu gorliwy w służbie Chrystusowi, który konsekrowałeś świątynie, a święta pogańskie zamieniałeś w święta ku czci Pana,

Święty Włodzimierzu, potężny władco, który po przyjęciu wiary w Chrystusa starłeś w proch pogańskie bożki,

Święty Arturze, który przyjąłeś cierpienie i śmierć z powodu rozłamu Kościoła, ludzkiej chciwości i pychy,

Święty Dominiku, niestrudzony głosicielu Prawdy

Święty Julianie, pielgrzymie i pokutniku, który odłożyłeś miecz ślepego gniewu i wyciągnąłeś ręce do potrzebujących pomocy,

Święty Maksymilianie Kolbe, rycerzu Niepokalanej, który szerzyłeś dobrą nowinę przez środki masowego przekazu i pracę całego swego życia aż do męczeńskiej śmierci,

Święty Kamilu, który swój czas, siłę i zdrowie oddawałeś w darze tym, którzy ich potrzebowali,

Wszyscy święci mężczyźni, módlcie się za nami

“Wybaw nas Panie” 

Od zatwardziałości serca, wybaw nas Panie

Od zasadzek szatana

Od wszelkich złych i nieczystych spraw,

Od grzechu każdego,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od śmierci wewnętrznej

Od śmierci wiecznej

Przez Twoje wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje święte zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie

Przez zesłanie Twojego Ducha,

Przez Twoje ponowne przyjście w chwale,

“Wysłuchaj nas Panie” 

Abyś Kościołem Twoim świętym rządzić i zachować go raczył, wysłuchaj nas Panie

Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,

Abyś nas utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,

Abyś uchronił nas, naszych braci, bliskich i wrogów od wiecznego potępienia,

Abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,

Abyś zachował papieża i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności i odwadze,
Abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,

Abyś wszystkich ludzi doprowadził do Twojego światła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W.: I odnów we mnie moc Ducha.

 

AMEN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *