Litania do świętych mężczyzn

Bracia, z okazji jutrzejszego święta udostępniamy Wam ułożoną przez nas litanię do świętych mężczyzn. Modlimy się nią często podczas naszych akcji wzywając wstawiennictwa braci, którzy są już u Ojca – prawdziwych Niezniszczalnych.

 

Litania do świętych mężczyzn

 

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, matko uczniów Chrystusowych, módl się za nami

Święty  Michale Archaniele, który Bożą Mocą zwyciężyłeś szatana,

Święty Józefie,  który byłeś ziemskim ojcem samego Boga,

Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy Pańscy,

Wszyscy Apostołowie i uczniowie Pańscy,

Święty Janie, który zostałeś nazwany Synem Gromu,

Święty Tomaszu, który przełamałeś niedowiarstwo jednocząc się z Mistrzem poprzez rany,

Święty Mateuszu, który miałeś odwagę porzucić wygodne życie i wyruszyć za Chrystusem w nieznane,

Święty Krzysztofie, który poniosłeś męczeńską śmierć podczas prześladowań pierwszych chrześcijan,

Święty Andrzeju, bracie Piotrowy, który naśladowałeś Jezusa również w Jego śmierci krzyżowej,

Święty Pawle, miłujący prawdę, który w dobrych zawodach wystąpiłeś i wiary ustrzegłeś,

Święty Łukaszu, gorliwy badaczu życia Jezusa, jego matki i apostołów,

Święty Piotrze, którego słabości nie zatrzymały w kochaniu Mistrza,

Święty Wojciechu, któryś chwałę Bożą ponad swoje życie cenił,

Święty Macieju Apostole, nieulękniony wobec kamienowania i ścięcia toporem,

Święty Marcinie patronie żołnierzy, obrońco niewinnych walczący znakiem krzyża,

Święty Robercie pogromco złych duchów, wspierający ubogich, wierny modlitwie i Kościołowi,

Święty Dawidzie, który wróciłeś do swojej ojczyzny, by tam głosić Chrystusa mimo groźby śmierci,

Święty proroku Danielu, którego Bóg ocalił z jaskini lwów,

Święty Grzegorzu, wytrwały budowniczy Kościoła Świętego,

Święty Dariuszu, nieustraszony misjonarzu pogan,

Święty Marku, skrzydlaty Lwie, odważny i wierny przyjacielu,

Święty Sebastianie, silniejszy od wrogich strzał i dzielnie sprzeciwiający się ziemskiej tyranii,

Święty Ireneuszu, nauczycielu Prawd Bożych wytrwale zmagający się z herezją,

Święty Sylwestrze, gorliwy w służbie Chrystusowi, który święta pogańskie zamieniałeś w święta ku czci Pana,

Święty Patryku, który stałeś się wyzwolicielem swoich oprawców,

Święty Włodzimierzu, potężny władco, który po przyjęciu wiary w Chrystusa starłeś w proch pogańskie bożki,

Święty Arturze, który przyjąłeś cierpienie i śmierć z powodu rozłamu Kościoła, ludzkiej chciwości i pychy,

Święty Julianie, pielgrzymie i pokutniku, który wyciągałeś swe ręce do potrzebujących pomocy,

Święty Szymonie, który mężnie wspierałeś chorujących,

Święty Adamie, pustelniku wytrwały w ubóstwie i dobry jak chleb,

Święty Bartłomieju, męczenniku, który narodziłeś się do nowego życia z Chrystusem,

Święty Henryku, biskupie upominający błądzących,

Święty Arkadiuszu, który zachowałeś wierność wierze w obliczu oprawców i cierpienia,

Święty Jakubie, uczniu Chrystusa towarzyszący tajemnicom Jego życia,

Święty Dominiku, wielki kaznodziejo nawracający umysły ludzi do Chrystusa,

Święty Karolu, męczenniku niosący Chrystusa Indianom,

Święty Damianie, lekarzu prowadzący dusze do Chrystusa,

Święty Mirosławie, męczenniku stawiający czoło złu niesionemu przez komunizm,

Święty Jarosławie, książę Słowian,

Święty Adrianie, wytrwały badaczu i znawco Pisma Świętego,

Święty Mariuszu, obrońco i dobrodzieju biednych,

Święty Norbercie, wędrowny kapłanie, szerzący kult Eucharystii,

Święty Oskarze, misjonarzu Skandynawii, przez którego Bóg cudownie uzdrawiał,

Święty Jacku, Światło Północy i apostole Słowian,

Święty Romanie, dzielny męczenniku, który odmówiłeś składania ofiary pogańskim bożkom,

Święty Rafale Archaniele, poprzez którego Bóg naprawia,

Święty Ignacy, żołnierzu i towarzyszu Jezusa,

Wszyscy święci mężczyźni, módlcie się za nami

“Wybaw nas Panie”

Od zatwardziałości serca, wybaw nas Panie

Od zasadzek szatana

Od nieczystych myśli i czynów,

Od nagłej i niespodziewanej śmierci,

Od śmierci wewnętrznej

Od śmierci wiecznej

Przez Twoje wcielenie,

Przez Twoje narodzenie,

Przez Twój chrzest i post święty,

Przez Twój krzyż i mękę,

Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,

Przez Twoje święte zmartwychwstanie,

Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie

Przez zesłanie Ducha Świętego,

Przez Twoje ponowne przyjście w chwale,

“Wysłuchaj nas Panie”

Abyś nas oczyścił i na godne mieszkanie dla siebie poświęcił, wysłuchaj nas Panie

Abyś nas utwierdził i zachował w swojej świętej służbie,

Abyś uchronił nas, naszych braci i rodziny od wiecznego potępienia,

Abyś uczył nas kochać naszych wrogów,

Abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował,

Abyś zachował papieża i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności i odwadze,
Abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa,

Abyś wszystkich ludzi doprowadził do Twojego światła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

P.: Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.

W.: I odnów we mnie moc ducha.

 

AMEN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *