Konkurs „Mężczyzna Starego Testamentu

Stary Testament opowiada o wielu odważnych mężczyznach, z których możemy brać wzór w codziennym życiu. Który z nich inspiruje Ciebie najbardziej? Samson, Mojżesz, Dawid, Józef a może Salomon? Napisz nam o tym na max. 1000 znaków, a będziesz mógł wygrać jedną z płyt z kolekcji „Jestem legendą”. Nagrodę sponsoruje Wydawnictwo MOREcords.

Odpowiedzi prosimy wpisywać tutaj lub wysyłać je na adres: kontakt@lewjudy.info z wpisanym tematem „Konkurs”.

lew judy_konkurs

 

Rozwiązanie konkursu:

Nagrody otrzymują Piotr Salawa oraz Hubert Janicki.

Oto nagrodzone odpowiedzi:

Zdecydowanie jest to Jakub, z jednego bardzo prostego powodu:
Ja się z tą postacią całkowicie utożsamiam, dostrzegam między nim a sobą
wiele analogii i jest on dla mnie wzorem, do którego chce dążyć. Cała moja
fascynacja Jakubem zaczęła się od wysłuchania konferencji o. Szustaka „O
Patriarchach” z Pomarańczarni. Otwarła mi ona oczy na problem, z
którym się borykałem, a nawet nie byłem go świadomy: uczepiony rękawa
swoich rodziców, obawiałem się wszelkich trudności w życiu, w przypadku
nawet najmniejszych problemów i niepowodzeń byłem skłonny się poddać, nie walcząc o swoją wytrwałość. Nic tak naprawdę nie potrafiłem. Zrozumiałem, że rzucony samotnie
niczym Jakub w środek ciemnej nocy, zupełnie nie dałbym rady. Więc
za jego przykładem postanowiłem wziąć sprawy w swoje ręce już kilka lat temu.
Wiadomo, że bywa różnie, zarówno na
studiach jak i w wakacyjnych pracach, których staram się łapać, nieraz dopada mnie zwątpienie – czytam wtedy ponownie historie Jakuba i wracam do walki. Bo jeśli ktoś był w stanie tyle lat harować dla jednej ukochanej kobiety, stawiać czoła swojej przeszłości i pokonywać swój strach, to i ja – dla Boga, dla mojej dziewczyny, dla siebie – jestem wstanie zawalczyć ze strachem i słabościami. Jestem w stanie z trudu i łez zbudować coś super. Imponujące, w jaki sposób Jakub z chłopaka który nic nie potrafił stał się mężczyzną. Chce tego samego, i wiem, że się uda. Choćby trzeba było przy tym wzorem Jakuba walczyć z samym Bogiem. Przecież ON w pewnym sensie właśnie tego oczekuje, do tego cały czas prowokuje.
Piotr

Jozue. Bo był pomocnikiem Mojżesza i w jego cieniu dorastał, iuczył się od niego, aż tu w pewnym momencie Bóg powierzył mu misję podbicia Ziemi
Świętej. Bóg mówi Jozuemu o jego misji po czym powtarza: „Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą
jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”.(Joz 1,9) Wyobrażam
sobie strach i bezsilność Jozuego wobec takiej misji, wszak Bóg wręcz
kilkukrotnie odwołuje się do odwagi i do tego by Jozue się nie lękał. Przede
wszystkim przez ten brak odwagi i strach bardzo często identyfikuję
się z nim w moim życiu. A jednocześnie widzę odwagę i roztropność z jaką ruszył Bożą ścieżką i jak każdego dnia, aż po kres swoich dni nią kroczył. I żyjąc tak doczekał wypełnienia Bożej obietnicy wobec Izraela. Historia
Jozuego pokazuje, że jeśli żyjemy zgodnie z wolą Bożą to nie ma nic, czego nie
moglibyśmy zdobyć, bądź uczynić, jeśli On tak powiedział. Nawet, jeśli na
pierwszy rzut oka nie mieści się to nam w głowie.

Hubert.

Regulamin konkursu „Mężczyzna Starego Testamentu”.

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Lew Judy zwana dalej Organizatorem. Organizator dostosowuje Aplikację pod względem graficznym oraz merytorycznym, oraz ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.

 2. Dane organizatora konkursu: Lew Judy, działająca przy Duszpasterstwie akademickim oo. Jezuitów “Studnia” ul. Piekary 24, 87-100 Toruń.

 3. Fundatorem nagród jest: Wydawnictwo MO-REcords.

 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 5. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: Nagroda dostarczona zostanie przesyłką pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres.

§2. Słownik pojęć

 1. Aplikacja – narzędzie do przeprowadzenia konkursu, zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy facebook.

 2. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych.

 3. Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika Aplikacji jako „Znajomy”.

§3. Zasady Konkursu i Zwycięzcy

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 sierpnia 2013 r.

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage, na którym zainstalowano Aplikację. W wypadku braku konta na Facebooku możliwe jest wysłanie odpowiedzi pod adres: kontakt@lewjudy.info

 4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

 5. Nagrodami w konkursie są dwa zestawy płyt z kolekcji „Jestem legendą” (po jednym, wybranym, dla każdego zwycięzcy).

 6. Konkurs kończy się z dniem: 11 września 2013 r.

 7. Zwycięzcami Konkursu zostaną dwie osoby, które odpowiedzą na pytanie konkursowe i których odpowiedzi zostaną uznane przez Organizatora konkursu za najciekawsze.

 8. Organizator Konkursu nagrodzi każdego ze zwycięzców jednym z zestawów opisanych powyżej.

 9. Zgłoszona odpowiedź powinna mieć maksymalnie 1000 znaków.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, wgranych do Aplikacji przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do wszystkich Aplikacji.

 6. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie personalizowania/ customizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.

 8. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

2. Polityka Prywatności

§1. Ochrona prywatności

 1. Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z Aplikacji. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego działania aplikacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego ściśle przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz 883).

 2. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.

 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga wyrażenia zgody na dostęp Aplikacji do Twoich danych osobowych zawartych w sekcji Twój „profil publiczny”, „listy znajomych” i „adresu e-mail”.(imię i nazwisko, adres e-mail, link do profilu itp.). Aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych wykraczających poza zakres informacji niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania.

§2. Szczegółowe informacje na temat używania danych użytkownika przez Aplikację

 1. Aplikacja wykorzystuje Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla jej poprawnego funkcjonowania. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach, w tym w szczególności przekazywane osobom trzecim. Nie wyklucza to przekazywania współpracującym instytucjom zestawień statystycznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji, nie pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Jedna myśl w temacie “Konkurs „Mężczyzna Starego Testamentu”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *