Konkurs „Męska rzecz”

Męska rzeczWiele w mediach mówi się na temat tego, jaki mężczyzna powinien być, jaki nie powinien być, co powinien umieć i jak się zachowywać. Łatwo można pogubić się w tym zgiełku.

Dlatego chcemy zastanowić się wspólnie, co tak naprawdę mężczyzna powinien umieć. Budować dom? Znać podstawy savoir-vivre? Bić się? Tańczyć tango?
Jesteśmy ciekawi Waszego zdania, dlatego we współpracy z wydawnictwem MO-REcords postanowiliśmy zorganizować dla Was konkurs, w którym należy odpowiedzieć na pytanie: „Jakie umiejętności praktyczne warto, by każdy mężczyzna opanował?”.  Odpowiedzi prosimy wpisywać w dedykowanej aplikacji na naszym profilu na Facebooku. Nagrodą w Konkursie są dwa zestawy płyt od wydawnictwa Mo-Records. Zestaw 1 “DLA NIEJ (Słońce Twojego sekretu i Wreszcie się sobie podobam)” i zestaw 2 “DLA NIEGO (Snajper uwodziciel i Tożsamość Snajpera)”.

Życzymy powodzenia!

Regulamin konkursu “Męska rzecz”

§1. Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Lew Judy zwana dalej Organizatorem. Organizator dostosowuje Aplikację pod względem graficznym oraz merytorycznym, oraz ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości, bądź do wiadomości swoich „fanów” na portalu „Facebook”.

 2. Dane firmy, bądź osoby fizycznej, organizatora konkursu: Lew Judy, działająca przy Duszpasterstwie akademickim oo. Jezuitów “Studnia” ul. Piekary 24, 87-100 Toruń.

 3. Fundatorem nagród jest: Wydawnictwo MO-REcords.

 4. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

 5. Dodatkowe informacje o nagrodzie oraz sposobie wysyłki: Nagroda dostarczona zostanie przesyłką pocztową na wskazany przez zwycięzcę adres.

§2. Słownik pojęć

 1. Aplikacja – narzędzie do przeprowadzenia konkursu, zarządzania treścią, grafiką i komunikacją z użytkownikami platformy facebook.

 2. Użytkownik – dowolna osoba posiadająca konto na portalu Facebook.com, która zainstalowała Aplikację i zgodziła się na dostęp Aplikacji do swoich danych osobowych.

 3. Znajomy – Użytkownik portalu Facebook.com, oznaczony przez Użytkownika Aplikacji jako „Znajomy”.

§3. Zasady Konkursu i Zwycięzcy

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 maja 2013.

 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 3. W Konkursie może wziąć udział dowolna osoba, która ukończyła 13 lat i posiada swój profil osobowy na portalu Facebook.com oraz polubiła Fanpage, na którym zainstalowano Aplikację.

 4. Prawdziwe dane profilu osobowego są warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

 5. Nagrodą w Konkursie są dwa zestawy płyt od wydawnictwa Mo-Records. Zestaw 1 “DLA NIEJ (Słońce Twojego sekretu i Wreszcie się sobie podobam)” i zestaw 2 “DLA NIEGO (Snajper uwodziciel i Tożsamość Snajpera)”

 6. Konkurs kończy się z dniem: 31 maja 2013 r.

 7. Zwycięzcami Konkursu zostaną dwie osoby, które odpowiedzą na pytanie konkursowe i których odpowiedzi zostaną uznane przez Organizatora konkursu za najciekawsze.

 8. Organizator Konkursu nagrodzi każdego ze zwycięzców jednym z zestawów opisanych powyżej.

§3. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 2. Konkurs prowadzony jest na profilu Organizatora w Serwisie społecznościowym Facebook.

 3. Konkurs ma charakter ogólnopolski.

 4. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie” umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, wgranych do Aplikacji przez Użytkownika, które są sprzeczne z treścią Regulaminu, z obowiązującym prawem, zasadami życia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszają prawa osób trzecich lub też treści obraźliwych, wulgarnych, zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. Treści (grafika, tekst, linki) naruszające powyższe zasady będą usuwane a organizator konkursu może ograniczyć użytkownikowi umieszczającemu takie treści dostęp do wszystkich Aplikacji.

 6. Użytkownik oraz Organizator oświadczają, że treści wgrywane w procesie personalizowania/ customizowania Aplikacji nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności autorskich praw majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z dnia 17 maja 2006r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafiki i/lub linki naruszających prawa osób trzecich.

 8. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe. Organizator konkursu został o tym poinformowany przez Twórcę Aplikacji i zobowiązuje się ściśle przestrzegać tych zasad.

2. Polityka Prywatności

§1. Ochrona prywatności

 1. Organizator konkursu przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników korzystających z Aplikacji. Dlatego też zbiera tylko te dane i informacje o użytkownikach, które są potrzebne do prawidłowego działania aplikacji i prawidłowego przeprowadzenia konkursu. Organizator zobowiązuje się do ścisłego ściśle przestrzegania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133, poz 883).

 2. Każdy użytkownik, którego dane zostały zapisane ma dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji i modyfikacji. Dane zostaną usunięte na wyraźne życzenie użytkownika.

 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga wyrażenia zgody na dostęp Aplikacji do Twoich danych osobowych zawartych w sekcji Twój „profil publiczny”, „listy znajomych” i „adresu e-mail”.(imię i nazwisko, adres e-mail, link do profilu itp.). Aplikacja nie zbiera ani nie przechowuje żadnych danych wykraczających poza zakres informacji niezbędnych dla jej poprawnego funkcjonowania.

§2. Szczegółowe informacje na temat używania danych użytkownika przez Aplikację

 1. Aplikacja wykorzystuje Twoje dane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla jej poprawnego funkcjonowania. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w jakichkolwiek innych celach, w tym w szczególności przekazywane osobom trzecim. Nie wyklucza to przekazywania współpracującym instytucjom zestawień statystycznych dotyczących funkcjonowania Aplikacji, nie pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *