Jakim jesteś królem? Księga Powtórzonego Prawa 17

Gdy Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli pośród wielu pouczeń opowiedział im o swoim ideale władcy. Jaki ma być ten który będzie panował nad Jego Ukochaną? Czy ja jestem takim Bożym królem w moim życiu? Posłuchaj Jego słów…

krolem1

Pwt, 17, 14-20 „Królowie”

„14 Gdy wejdziesz do kraju, który ci daje Pan, Bóg twój, gdy go posiądziesz i w nim zamieszkasz, jeśli powiesz sobie: Chcę ustanowić króla nad sobą, jak mają wszystkie okoliczne narody, 15 tego tylko ustanowisz królem, kogo sobie Pan, Bóg twój, wybierze spośród twych braci – tego uczynisz królem. Nie możesz ogłosić królem nad sobą kogoś obcego, kto nie byłby twoim bratem. 16 Nie będzie on tylko posiadał wielu koni i nie zaprowadzi ludu do Egiptu, aby mieć wiele koni. Powiedział bowiem wam Pan: Tą drogą nigdy wracać nie będziecie. 17 Nie będzie miał zbyt wielu żon, aby nie odwróciło się jego serce. Nie będzie gromadził wielkiej ilości srebra i złota. 18 Gdy zasiądzie na królewskim swym tronie, sporządzi sobie na zwoju odpis tego Prawa z tekstu kapłanów-lewitów. 19 Będzie go miał przy sobie i będzie go czytał po wszystkie dni swego życia, aby się nauczył czcić Pana, Boga swego, strzegąc wszystkich słów tego Prawa i stosując jego postanowienia, 20 by uniknąć wynoszenia się nad swych braci i zbaczania od przykazań na prawo czy też lewo, aby długo królowali on i synowie jego w Izraelu”.

A teraz czas na osobistą refleksję:

  • Jakim ja jestem królem w moim życiu?
  • Czy jestem królem samozwańczym czy ustanowionym przez Boga?
  • Czy w swoim królowaniu jestem bratem  dla innych czy może obcym?
  • Czy nie prowadzę siebie i swoich bliskich z powrotem do niewoli do (do Egiptu)?
  • Czy moja  żona jest jedyną kobietą mojego życia? A może mam już wiele „żon”? Jak wygląda u mnie kwestia czystości? Czy moje serce jest wolne czy już odwrócone?
  • Czy nie gromadzę zbyt wielu pieniędzy? Czy dobra materialne nie są dla mnie najważniejsze tak, że poświęcam im więcej czasu niż bliskim? Czy kwestia bezpieczeństwa materialnego nie jest teraz moim bogiem?
  • I wreszcie czy codziennie wracam do słów Pana? On przecież uczynił mnie królem, On dał mi to wszystko. Czy pamiętam o tym codziennie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *