Duchu Święty Przyjdź!

the-holy-spirit

Czy nie jest tak, że w naszych modlitwach często zapominamy o Duchu Świętym? A przecież sam Jezus Chrystus nazywa go „Duchem pocieszycielem”. Duch Święty jest źródłem niezwykłej mocy z której możemy śmiało czerpać.  Jego dary : mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności oraz bojaźni Bożej są do naszej dyspozycji wystarczy o nie prosić.

7-gifts-of-holy-spirit-lg

Otrzymaliśmy Go w Sakramencie Bierzmowania. Jak dziś pamiętam wypowiadane wtedy przez wszystkich słowa „Duchu Święty Przyjdź!” Pamiętam ten uroczysty czas, pamiętam biskupa powtarzającego zdanie „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”, pamiętam, że trzeba było odpowiedzieć Amen a potem „i z duchem Twoim”, pamiętam, że i ja też odpowiadałem…ale czy zdawałem sobie sprawę jak wielką moc otrzymuje.

W każda niedzielę w wyznaniu wiary wypowiadamy słowa „Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków.”

Może warto zadać sobie pytanie kim dla mnie jest Duch Święty i czy czuję jego ożywczą moc w swoim życiu…

A może warto pomodlić się tymi słowami św. Efrema wielbiąc Go i prosząc o potrzebne łaski:

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem,

Ogniu, którego cisza jest światłem,

Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie,

Duchu mądrości i rozumu,

Duchu rady i męstwa,

Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga;

Ty, który oświecasz oczy naszych serc;

Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi;

Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *